Information till deltagarna

ANMÄLAN TÄVLINGSDAGEN

Kom i god tid till tävlingen och anmäl dig snarast till start.
Två bord finns, ett för anmälan och ett för efteranmälan.
Blanketter finns för efteranmälan.
Efteranmälan kostar kostar 100:- för motionärer och 150:- för tävlande.
Efteranmälan bör helst göras 12.30-13.00 gör att hinna med registreringen.
Badmössa fås vid anmälan och ska återlämnas vid avprickning efter loppet.

OMKLÄDNINGSMÖJLIGHETER

För omklädning finns två tältskärmar, ett för herrar och ett för damer.
Ombyte kan även göras i en flygel till Degernäs Gård där även dusch finns.

SÄKERHET

3 följebåtar och en flotte  kommer att finnas på plats och
utrustade med livbojar.

STRÄCKMARKERING FÖR MÅLGÅNG

Före varje lopp sker ledd uppvärmning.
Start sker klassvis i ordning motion 200 m, motion 600 m, tävlingsklass 1200 m.
De olika sträckorna markeras av flaggbojar.
Vid målgång sker avprickning samt återlämnande av badmössa.
Frukt och juice finns vid målet.

PARKERING

Parkera helst vid Degernäs Gårds parkering eftersom det annars kan bli trångt vid stranden.

Annonser